Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Brandkåristklubbens stadgar


Brandkåristklubben är inte en registrerad förening, utan en fri gemenskap, vars
verksamhet är inofficiell. Klubbens avsikt är, att ordna möten för sina medlemmar,
resor, arrangera föreläsningar berörande dess verksamhetsområde, samt inbjuda
utomstående föreläsare.


En förutsättnin för medlemsskap i Brandkåristklubben är, att sökande har verkat
inom räddningsväsendet i alternativt kommunal eller statlig befäls- eller
underbefälsuppgift, eller i fabriksbrandkårs eller avtalsbrandkårs befäls- eller
förmansuppgift, eller fungerat som härtill hörande samarbetskumpan.


Brandkåristklubben leds av en på två kalenderår vald Klubbmästare.
Brandkåristklubbens verksamhet planerar och utvecklar ett kollegio bestående av
klubbmästaren och två tidigare års klubbmästare.


Brandkåristklubben har ingen anslutningsavgift, eller medlemsavgift. För att täcka
uppstådda kostnader kan uppbäras kollekt, vilken skrinvaktaren svarar för. Klubben
kan ta emot donationer och ansöka om eventuella bidrag. Klubben kan ha en
webbmaster. Vid behov kan utses övriga funktionärer.


Brandkåristklubbens möten hålles 20 februari, 20 mars, 23 october och 20 november
på Dona Carlota Club i Torremolinos, eller annan av kollegiet godkänd plats.
Stadgarna godkändes vid konsistuerande mötet den 24.10.2014.
På mötets vägnar, konsistutiva medlemmarna:

Bo Telenius
Matti Kovanen
Mauno Alasaari
Juhani Simola
Jukka Ruuskanen
Pentti Kaituri
Taisto Kronqvist

Brankkarit kunnossa kaiken ikää...
©2019 layout7 - suntuubi.com